Monthly Archives: September 2015

Solution: LDAPs – Unable to bind to server: Can’t contact LDAP server

Last week I encountered the following error message:Warning: ldap_bind(): Unable to bind to server: Can’t contact LDAP server in C:\xamppNew\htdocs\index.php on line 11

To create a AD user you must to connect to the LDAP via securely (SSL). Usually you can achieve this in PHP by connecting through LDAP like this: ldap_connect(“ldaps://“, 636); , watch the ‘s’ at the end of LDAP. This indicates you want to connect through SSL. After binding (ldap_bind($connection, $user, $password); ) I received the error message above.

Posted in IT, ldap, php

Wie ik ben en wat ik doe

Met behulp van deze post wil ik iets meer vertellen over wie ik ben en wat ik doe. Ik wil iets vertellen over hoe ik mijn vrije tijd besteed en wat ik graag doe. Over het algemeen vind ik het leuk om software te schrijven, op vakantie te gaan. Daarnaast geniet ik er ook van om aan mijn modelbouw vliegtuigen te knutselen en er natuurlijk mee te vliegen. Op het moment dat het hier te hard voor waait pak ik graag m’n powerkite (vlieger) om daar vervolgens mee te gaan stoeien.

Posted in Uncategorized
Tags: , , ,